SZYBKI KONTAKT

Zarząd Targów Warszawskich S.A.

Ul. Puławska 12a / 3

02-566 Warszawa

  • tel.: +48 22 849 60 06
  • fax: +48 22 849 35 84
  • e-mail: insec@ztw.pl

Międzynarodowa Wystawa i Konferencja Bezpieczeństwa Granic i Bezpieczeństwa Wewnętrznego INSEC 2018, 15-16.11.2018, Hotel Sangate Airport, Warszawa, ul Komitetu Obrony Robotników 32

INSEC 2018 to wydarzenie odbywające się w dwudniowej formule wystawowo-konferencyjnej, pozwalającej z jednej strony zaprezentować w ramach paneli dyskusyjnych cele, priorytety oraz osiągnięcia procesu modernizacji służb mundurowych na tle doświadczeń z Polski i zagranicy, ale także stworzyć możliwość pokazania zaawansowanych technologii przeznaczonych do wykorzystania w systemie bezpieczeństwa granic i bezpieczeństwa wewnętrznego w warunkach pełnej transparentności.

Tematyka poszczególnych paneli dyskusyjnych w ramach konferencji obejmowała będzie cały szereg aktualnych zagadnień:

  • Międzynarodowa współpraca na rzecz ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej – doświadczenia i dobre praktyki
  • Współczesne i przyszłe wyzwania w zakresie zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej
  • Nowoczesne technologie i ich implementacja w ramach modernizacji służb mundurowych podległych MSWiA – dobre praktyki i plany na przyszłość
  • Ochrona ludności i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wyzwania w zakresie przewidywania i reagowania na sytuacje kryzysowe w XXI wieku
  • Ochrona granic i bezpieczeństwo ludności w kontekście zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych i ekologicznych – dobre praktyki i rozwiązania
  • Bezpieczeństwo transportu lądowego i infrastruktury transportowej – dobre praktyki i technologie

Z kolei podczas wystawy będzie można zaprezentować i zapoznać się z szeroka gamą sprzętu w zakresie techniki i zaopatrzenia dedykowanego dla Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej oraz innych formacji, realizujących podobne lub komplementarne zadania w Polsce i za granicą. Elastycznie skonfigurowana powierzchnia wystawy stwarza dogodne możliwości także w zakresie prezentacji eksponatów o dużych gabarytach, w tym pojazdów, na ekspozycji wewnętrznej i zewnętrznej.

Patronat Honorowy

Patronat Naukowy

Partnerzy

Patronat Medialny

Aktualności