Udział w InSec

Zapraszamy do udziału w InSec2023, w formule dostosowanej do Państwa potrzeb i zaprezentowania swojej oferty.

W celu uzyskania informacji o warunkach uczestnictwa prosimy o kontakt pod adresem: insec@ztw.pl

 

Udział w InSec2023 jest bezpłatny dla parlamentarzystów, pracowników i funkcjonariuszy służb mundurowych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, etatowych pracowników uczelni wyższych oraz akredytowanych przedstawicieli mediów (wymagana jest akredytacja.

W celu rejestracji i otrzymania imiennego zaproszenia prosimy o kontakt pod adresem: insec@ztw.pl

 

Aktualności