Aktualności

Akcja edukacyjno-informacyjna


Podczas Międzynarodowej Wystawy i Konferencji INSEC 2019 w dniu 12 czerwca 2019 roku Służby: Straż Miejska m. st. Warszawy, Służba Więzienna, Straż Graniczna, Policja, Państwowa Straż Pożarna, a także inni: Ministerstwo Finansów i Lasy Państwowe przeprowadziły akcję edukacyjno-informacyjną dla młodzieży ze szkół.

W ramach akcji zostały zaprezentowane:

Mobilne laboratoria kontrolno-pomiarowe
Prezentacja pojazdu, który został wyposażony w nowoczesny sprzęt pomiarowy i obserwacyjny. Analizatory w nim zamontowane, pozwalają monitorować stężenie zanieczyszczeń pyłowych powietrza. Dzięki tym urządzeniom, strażnicy mogą sprawdzać, czy na danym obszarze miasta nie dochodzi np. do spalania odpadów. Laboratorium poza tym wykonuje także inne pomiary i analizy, znajdujące zastosowanie podczas wykonywania zadań, mających na celu dbanie o jakość powietrza i czystość środowiska.

Dzieci biorące udział w pikniku mogły otrzymać pamiątkową fotografię wykonaną przy pomocy specjalistycznej kamery.

Grupa Pokazowa
Na macie o wymiarach 3x6 m, wyspecjalizowana grupa strażników zaprezentowała dynamiczny pokaz taktyk i technik podejmowania interwencji typu: obezwładnianie agresywnych sprawców, obrona przed niebezpiecznym narzędziem, chwyty transportowe oraz inne efektowne techniki zaczerpnięte z różnych sztuk walki.

Ratownik Medyczny
Ratownik medyczny zaprezentował pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej na fantomie. Zaprezentował także sposób obsługi defibrylatora AED czyli urządzenia, służącego do przywrócenia czynności życiowych. Każdy z uczestników pikniku mógł utrwalić sobie podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i pod okiem specjalisty sprawdzić swoje umiejętności praktyczne.

Stanowisko edukacyjne
Na stanowisku edukacyjnym, dzieci biorące udział w pikniku mogły rozwiązać krzyżówki, rebusy, pokolorować, ilustracje, wziąć udział w konkursach wiedzy lub konkurencjach sprawnościowych. Przygotowane atrakcje miały na celu edukację dzieci polegającą na wpajaniu fundamentalnych zasad, szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Tor przeszkód dla rowerzystów
Wyznaczona trasa dla rowerów, na której ustawiane zostały różne przeszkody typu rynna pochylnia itp. Rowerzysta pokonywał przeszkody, trenując sprawne poruszanie się rowerem.
Na miejscu były dostępne rowery.

SŁUŻBA WIĘZIENNA zaproponowała m.in

  • środki ochrony osobistej funkcjonariuszy,
  • pokazy przewodnika z psem specjalnym
  • Grupę Interwencyjną SW
  • wóz konwojowy

STRAŻ GRANICZNA

zaprezentowała trzy specjalistyczne pojazdy

LASY PAŃSTWOWE

przygotowały różne atrakcje dla młodzieży

MINISTERSTWO FINANSÓW

zaprezentowało specjalistyczne pojazdy

POLICJA

zaprezentowała specjalistyczny sprzęt 

STRAŻ POŻARNA

pokazała specjalny pojazd bojowy


Powyższe pokazy były przeprowadzone w ramach Międzynarodowej Wystawy i Konferencji INSEC 2019 w dniu 12 czerwca 2019 roku, przed hotelem Sangate Airport ul. 17 Stycznia 32.

 

 

< powrót

Aktualności