SZYBKI KONTAKT

Zarząd Targów Warszawskich S.A.

Ul. Puławska 12a / 3

02-566 Warszawa

  • tel.: +48 22 849 60 06
  • fax: +48 22 849 35 84
  • e-mail: insec@ztw.pl

Międzynarodowa Wystawa i Konferencja Bezpieczeństwa Granic i Bezpieczeństwa Wewnętrznego INSEC 2017, 15-16.11.2017, Hotel Sangate Airport, Warszawa, ul 17 Stycznia 32

INSEC 2017 to wydarzenie odbywające się w dwudniowej formule wystawowo-konferencyjnej, pozwalającej z jednej strony zaprezentować w ramach paneli dyskusyjnych cele, priorytety oraz osiągnięcia procesu modernizacji służb mundurowych na tle doświadczeń z Polski i zagranicy, ale także stworzyć możliwość pokazania zaawansowanych technologii przeznaczonych do wykorzystania w systemie bezpieczeństwa granic i bezpieczeństwa wewnętrznego w warunkach pełnej transparentności.

Tematyka poszczególnych paneli dyskusyjnych w ramach konferencji obejmowała będzie cały szereg aktualnych zagadnień:

  • Doświadczenia z Polski i zagranicy w zakresie ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej
  • Nowoczesne rozwiązania i technologie w zakresie ochrony granic
  • Przestępczość i terroryzm z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych – zagrożenia, technologie, rozwiązania
  • Modernizacja służb mundurowych – nowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i komfortu służby
  • Bezpieczeństwo podczas wielkich imprez masowych – dobre praktyki i technologie
  • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej – technologie i dobre praktyki

Z kolei podczas wystawy będzie można zaprezentować i zapoznać się z szeroka gamą sprzętu w zakresie techniki i zaopatrzenia dedykowanego dla Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej oraz innych formacji, realizujących podobne lub komplementarne zadania w Polsce i za granicą. Elastycznie skonfigurowana powierzchnia wystawy stwarza dogodne możliwości także w zakresie prezentacji eksponatów o dużych gabarytach, w tym pojazdów, na ekspozycji wewnętrznej i zewnętrznej.

Patronat Honorowy

Patronat Naukowy

Partnerzy

Patronat Medialny

Aktualności